Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Máy móc Guanghua Shantou là thành viên của "TRUNG TÂM DỆT NHỰA QUỐC GIA", " HIỆP HỘI ĐÓNG GÓI QUỐC GIA", " HIỆP HỘI XI MĂNG QUỐC GIA", " HIỆP HỘI ĐÓNG GÓI VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUỐC GIA" và " HIỆP HỘI VẢI KHÔNG DỆT QUỐC GIA". Công ty đã đủ điều kiện là một "DOANH NGHIỆP GIÁM SÁT HỢP ĐỒNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG" kể từ năm 1988 và là doanh nghiệp phi chính phủ nổi tiếng về những ứng dụng khoa học công nghệ trong nhành đóng gói dệt nhựa và công nghiệp chế biến nhựa ở Trung Quốc. 

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật